Περιήγηση: Γ' Σώμα Στρατού/NRDC-GR

Πολιτική
Θεσσαλονίκη: Προκλητική ενέργεια του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη η σύναψη «μνημονίου συνεργασίας» με τους ΝΑΤΟικούς δολοφόνους

Σε μια απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια προ­χω­ρά η διοί­κη­ση του δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη, συνά­πτο­ντας «μνη­μό­νιο συνερ­γα­σί­ας» με το ΝΑΤΟι­κό στρα­τη­γείο του…