Περιήγηση: Δάκης

Μουσική
Πέθανε ο Δάκης

Πέθα­νε ο τρα­γου­δι­στής Δάκης. Την είδη­ση έκα­νε γνω­στή μέσω του προ­σω­πι­κού της λογα­ρια­σμού στο Twitter η Λου­κία Καρ­ρέρ. Ο Δάκης γεννήθηκε…