Περιήγηση: Δάνεια

Πολιτική
ΚΚΕ: Νέο και μόνιμο γύρο επίθεσης θα βιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά λόγω της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων

«Νέο και μόνι­μο γύρο επί­θε­σης θα βιώ­σουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες υπερ­χρε­ω­μέ­να λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά τους επό­με­νους μήνες, λόγω της μεγά­λης αύξη­σης των…

Επικαιρότητα
Mε εισαγγελικούς λειτουργούς επικοινώνησε το ΚΚΕ με αφορμή τα συκοφαντικά δημοσιεύματα — Αρνήθηκαν ανάμειξή τους

Σχε­τι­κά με τα συκο­φα­ντι­κά δημο­σιεύ­μα­τα που επι­χει­ρούν να «τσου­βα­λιά­σουν» το ΚΚΕ με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ανα­φο­ρι­κά με τη…

Ατέχνως
Έτσι έχει η πραγματικότητα σχετικά με το δανεισμό του ΚΚΕ — Η προσπάθεια σπίλωσης του ΚΚΕ δεν θα περάσει

Σε μια συντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση συκο­φά­ντη­σης του ΚΚΕ, για να το τσου­βα­λιά­σουν με αστι­κά κόμ­μα­τα σχε­τι­κά με το θέμα του δανεισμού…