Περιήγηση: Δάντης Αλιγκέρι

Πρόσωπα
Δάντης Αλιγκέρι

Ο Δάντης Αλι­γκέ­ρι γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία το 1265. Σπού­δα­σε θεο­λο­γία, νομι­κά και φιλο­λο­γία. Χρη­μά­τι­σε πρέ­σβης, πολέ­μη­σε, συμ­με­τεί­χε στην κυβέρ­νη­ση, πολιτεύτηκε,…