Περιήγηση: Δάσος Σέϊχ Σου

Επικαιρότητα
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Η πυρκαγιά στην περιοχή της Τριανδρίας χτυπά καμπανάκι κινδύνου για την διαχείριση του Σεϊχ Σου

Σε σχό­λιό της για την πυρ­κα­γιά στην περιο­χή της Τριαν­δρί­ας η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Η πυρ­κα­γιά που…