Περιήγηση: δάσος

Κοινωνία
Αστεροσκοπείο: Τo ένα τρίτο των δασών της Εύβοιας κάηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά

Το ένα τρί­το των δασών της Εύβοιας κατα­στρά­φη­κε από την πρό­σφα­τη πυρ­κα­γιά, σύμ­φω­να με ανά­λυ­ση του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Αξιοποιώντας…