Περιήγηση: Δάφνη

Κοινωνία
Δάφνη: Για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκεται ο δολοφόνος — Τη σκότωσε ενώ κοιμόταν;

Ποι­νι­κή δίω­ξη για τις κατη­γο­ρί­ες της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από δόλο σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση καθώς και για οπλο­φο­ρία- οπλο­χρη­σία άσκη­σε ο…