Περιήγηση: δήμαρχος Βόλου

Κοινωνία
Τραμπουκισμοί και ύβρεις Μπέου απέναντι στους κατοίκους των Σταγιατών: «15 μαλάκες είστε…» (VIDEO)

Νέο ρεσι­τάλ χυδαιό­τη­τας έδω­σε ο — γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος — δήμαρ­χος Βόλου Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας αιφ­νι­δια­στι­κές επι­σκέ­ψεις στις Σταγιάτες.…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου: Ποιός «θρέφει» τα χυδαία υβριστικά παραληρήματα του Μπέου;

Ως παι­χνί­δι απο­προ­σα­να­το­λι­σμού από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, χαρα­κτη­ρί­ζουν οι εκλεγ­μέ­νοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Βόλου, το «υβρι­στι­κό κρε­σέ­ντο απέ­να­ντι στους κατοί­κους των…

Επικαιρότητα
Αχ. Μπέος: Δεν θέλει τους πρόσφυγες στο Βόλο, αλλά καλωσορίζει τους Νατοϊκούς!

Στα ρατσι­στι­κά, ξενο­φο­βι­κά αντα­να­κλα­στι­κά μερί­δας πολι­τών του Βόλου απευ­θύν­θη­κε, για άλλη μια φορά, ο δήμαρ­χος της πόλης Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος. Θρασύς…