Περιήγηση: Δήμαρχος Κόνιτσας

Πολιτική
Προς δήμαρχο Κόνιτσας: Η μόνη θέση που αξίζει στην Φρειδερίκη είναι στον απόπατο της ιστορίας

Το χρο­νο­ντού­λα­πο με τους βρυ­κό­λα­κες της πιο μαύ­ρης ιστο­ρί­ας φαί­νε­ται πως άνοι­ξε ο δήμαρ­χος Κόνι­τσας Νίκος Εξάρ­χου, ο οποί­ος εκδήλωσε…