Περιήγηση: Δήμαρχος Μαραθώνα

Ματιές στην Επικαιρότητα
Δήμαρχος Καραμπουζούκης (Ψινάκης) «γιατ΄έχει κώλο!»

Ηλί­ας Ψινά­κης, μεταλ­λαγ­μέ­νο παρά­γω­γο ενός σάπιου συστή­μα­τος. «Παλιά­τσος μιας «κάστας κηφή­νων» που κάνουν «κον­σο­μα­σιόν» στην «υψη­λή κοι­νω­νία» κι όταν «παλιώ­νουν»…