Περιήγηση: Δήμαρχος της Crema - Κρέμα Italia_Ιταλία

Επικαιρότητα
Αδερφοσύνη και ευγνωμοσύνη στο λαό της Κούβας ζητάει “επαρχιώτισσα δήμαρχος, Ιταλικής κοινότητας μόλις 35 χιλιάδων ψυχών”

«Προς τον Αγα­πη­τό Πρό­ε­δρο του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου Καθη­γη­τή Mario Draghi (…) Αυτή που Σας γρά­φει είναι μια επαρ­χιώ­τισ­σα δήμαρ­χος της…