Περιήγηση: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

Στήλη Αναγνωστών
ΟΧΙ στα καλά παιδιά της… αντιλαϊκής πολιτικής!!!

Φιλο­ξε­νού­με­νη η Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη // ΑμΕΑ, Λογο­τέ­χνης, Αντι­πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αρχα­νών ‑ΟΓΕ, Υπο­ψή­φια Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο Δήμο…