Περιήγηση: Δήμος Δίου-Ολύμπου

Πολιτική
Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ψηφίζουμε «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» — για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων!

Στο Δήμο Δίου-Ολύ­μπου ψηφί­ζου­με-στη­ρί­ζου­με Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση — Υπο­ψή­φια δήμαρ­χος Ανα­στα­σία Τηλε­γρά­φου Συν­δη­μό­τες, συν­δη­μό­τισ­σες Μπρο­στά στις εκλο­γές στις 8 Οκτώ­βρη και…

Επικαιρότητα
Πιερία: Πυρκαγιά στον παραδοσιακό οικισμό Παλαιού Παντελεήμονα — Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Μεγά­λη ανα­στά­τω­ση συνέ­βη σήμε­ρα το πρωί στον Παλαιό Παντε­λε­ή­μο­να, στο Δήμο Δίου-Ολύ­μπου, έπει­τα από πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε εντός του παραδοσιακού…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία: Ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων στην Κεντρική Μακεδονία — Μεγάλα προβλήματα στην Πιερία

Για ακό­μα μια φορά, ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, της Χαλ­κι­δι­κής, της Πιε­ρί­ας και άλλων περιο­χών της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, βρί­σκε­ται αντιμέτωπος…

Επικαιρότητα
Δήμος Δίου-Ολύμπου: Δια ζώσης συνεδρίαση του ΔΣ για τον Όλυμπο ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί διά ζώσης η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αύριο, Τετάρ­τη 25/8, συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Δίου — Ολύ­μπου και να συζητηθεί…

Πολιτική
Δήμος Δίου-Ολύμπου: Στις 26 Μαϊου ψηφίζουμε-στηρίζουμε «Λαϊκή Συσπείρωση», για να μπουν μπροστά οι ανάγκες του λαού!

Μπρο­στά στις εκλο­γές της 26ης Μαϊ­ου η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Δίου-Ολύ­μπου, με επι­κε­φα­λής την υπο­ψή­φια δήμαρ­χο Κατε­ρί­να Κου­ρί­τα, απευ­θύ­νει πλατύ…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δίου-Ολύμπου

Με μαζι­κή συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Λιτό­χω­ρο η πολι­τι­κή εκδή­λω­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Δίου — Ολύ­μπου μπρο­στά στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές του…