Περιήγηση: Δήμος Θερμαϊκού

Πολιτική
ΚΚΕ: Οι υποψήφιοι δήμαρχοι με την «Λαϊκή Συσπείρωση» στους δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Οι υπο­ψή­φιοι Δήμαρ­χοι με το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», το ψηφο­δέλ­τιο που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ στους Δήμους της Ανα­το­λι­κής Θεσσαλονίκης…

Συνεντεύξεις
Κυρία Μώραλη, πώς θα λειτουργήσετε την επομένη των εκλογών αν εκλεγείτε δήμαρχος

Ερώ­τη­ση: Σε περί­πτω­ση εκλο­γής ποια βασι­κή αλλα­γή θα κάνε­τε στον τομέα της καθα­ριό­τη­τας; Κων­στα­ντί­να Μώρα­λη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»: Αυτό που…

Πολιτική
Δήμος Θερμαϊκού: Χυδαίος αντικομμουνισμός από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου

Tη στά­ση του προ­έ­δρου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θερ­μαϊ­κού ο οποί­ος επι­τέ­θη­κε κατά του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». «Δεν είναι η πρώ­τη φορά όπου ο πρόεδρος…