Περιήγηση: Δήμος Κουμπούρης

Επικαιρότητα
Ο Δήμος Κουμπούρης για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Ανοίγει ταξικός πόλεμος, που είναι επιβεβλημένος για την εργατική τάξη

Το Ασφα­λι­στι­κό κατε­δα­φί­ζε­ται σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων και των συντα­ξιού­χων και οικο­δο­μεί­ται ένα «νέο Ασφα­λι­στι­κό» κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στις ορέξεις,…

Εκδηλώσεις
Κλιμακώνουν τη δράση τους για τα συλλαλητήρια 30 Νοέμβρη για την Κοινωνική Ασφάλιση

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΩΜΑΤΕΙΑ — ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΛΟΙ στα συλ­λα­λη­τή­ρια 30 Νοέμ­βρη για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση Απο­σπά­σμα­τα από…

Κοινωνία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές περικοπές του νόμο Κατρούγκαλου — Τι λέει η κυβέρνηση — Η θέση των συνταξιούχων

Το Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις περι­κο­πές που είχαν επι­βλη­θεί σε 260.000 επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις με το νόμο Κατρού­γκα­λου και μάλιστα…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: «Κάτω τα ξερά σας από τις συντάξεις📍 Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει» 📌

🔊 📢  Η συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης 🔻🔻 🔸 Στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων, κεντρι­κός ομιλητής…

Κοινωνία
Το διπλό αντεργατικό στίγμα των «νόμων Αχτσιόγλου-Βρούτση»

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Οι νόμοι 4512/2018 και 4564/2018 ονο­μά­στη­καν «Νόμοι Αχτσιό­γλου-Βρού­τση» καθώς απο­τυ­πώ­νουν τη θεσμι­κή σύμπλευ­ση των μνη­μο­νια­κών συγκυ­βερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…

Ατέχνως
Μαζική κινητοποίηση των συνταξιούχων για την κατάργηση του θεσμού του επανυπολογισμού

Με αίτη­μα την άμε­ση διά νόμου πλή­ρη κατάρ­γη­ση του νόμου Κατρού­γκα­λου οι παν­συ­ντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συλ­λα­λη­τή­ριο στην πλα­τεία Κοτζιά. Το…