Περιήγηση: Δήμος Μαραθώνα

Επικαιρότητα
Ψινάκης: Δεν παραιτούμαι — Live η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα

Συνε­δριά­ζει από­ντος του Ηλία Ψινά­κη το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Μαρα­θώ­να, με αντι­κεί­με­νο την έκδο­ση ψηφί­σμα­τος με το οποίο θα ζητεί­ται η παραί­τη­ση Ψινάκη,…

Κοινωνία
Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα: Παραίτηση Ψινάκη και άμεσα μέτρα ανακούφισης των πυρόπληκτων

Την έκδο­ση ψηφί­σμα­τος για παραί­τη­ση του δημάρ­χου Μαρα­θώ­να, Ηλία Ψινά­κη και άμε­σα μέτρα ανα­κού­φι­σης των πυρό­πλη­κτων ζητά η «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…