Περιήγηση: Δήμος Πατρέων

Επικαιρότητα
Πάτρα: Οι παρατάξεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν μέχρι και πλειστηριασμούς σε βάρος των μικροοφειλετών του Δήμου!

«Απο­κα­λύ­φθη­κε, για άλλη μια φορά, ότι η ενω­μέ­νη αντι­πο­λί­τευ­ση των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ και των “δορυ­φό­ρων” τους στο…

Κοινωνία
Δήμος Πατρέων: Θερινά τμήματα προετοιμασίας Β’ και Γ’ Λυκείου από 19 Ιούνη στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης

Από τη Δευ­τέ­ρα 29 Μάη οι αιτή­σεις των ενδια­φε­ρο­μέ­νων Την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας θερι­νών τμη­μά­των προ­ε­τοι­μα­σί­ας για τις τάξεις Β’ και…

Επικαιρότητα
Δημοτική Αρχή Πάτρας: Διεκδικεί έκτακτη χρηματοδότηση για τους συμβασιούχους — Αύριο 26 Ιούλη η κινητοποίηση στην Αθήνα

Η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας «καλεί τα μέλη του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Πατρέ­ων, τις Επιτροπές…

Κοινωνία
Δημοτική Αρχή Πάτρας: Προχωρά στην περαιτέρω μείωση στα ανταποδοτικά τέλη για κατοίκους και μικροεπαγγελματίες (VIDEO)

Τη συνέ­χι­ση των χαμη­λών συντε­λε­στών στα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού καθώς και στα τέλη κοι­νο­χρή­στων χώρων ώστε να «συμ­βά­λου­με…

Επικαιρότητα
Μεγάλη πορεία Πάτρα-Αθήνα με όλα τα μέσα: Παλεύουμε για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας!

Με από­φα­ση και του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου εγκρί­θη­κε η μεγά­λη πρω­το­βου­λία της δημο­τι­κής αρχής Απέ­να­ντι στον λαό και τα αιτή­μα­τά του…