Περιήγηση: Δήμος Πατρέων

Πολιτική
Δημοτική Αρχή Πατρέων: Ο μοναδικός δήμος στη χώρα που προσλαμβάνει με πλήρες ωράριο τις καθαρίστριες των σχολείων

Στην πρό­σλη­ψη 180 εργα­ζο­μέ­νων στην καθα­ριό­τη­τα των σχο­λεί­ων με πλή­ρες ωρά­ριο εργα­σί­ας προ­χώ­ρη­σε η Δημο­τι­κή Αρχή Πατρέ­ων. Σε αντί­θε­ση με την κυβέρ­νη­ση που χρηματοδοτεί…

Πολιτική
Απάντηση του Δήμου Πατρέων στα άθλια δημοσιεύματα τοπικών και πανελλαδικών ΜΜΕ

Σε άθλια δημο­σιεύ­μα­τα τοπι­κών και πανελ­λα­δι­κών ΜΜΕ, που συν­δέ­ουν την αυτο­κτο­νία στην Πάτρα πρώ­ην εργα­ζό­με­νου σε κοι­νω­φε­λές πρό­γραμ­μα του ΟΑΕΔ…

Επικαιρότητα
Πάτρα: Οι παρατάξεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν μέχρι και πλειστηριασμούς σε βάρος των μικροοφειλετών του Δήμου!

«Απο­κα­λύ­φθη­κε, για άλλη μια φορά, ότι η ενω­μέ­νη αντι­πο­λί­τευ­ση των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ και των “δορυ­φό­ρων” τους στο…

Κοινωνία
Δήμος Πατρέων: Θερινά τμήματα προετοιμασίας Β’ και Γ’ Λυκείου από 19 Ιούνη στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης

Από τη Δευ­τέ­ρα 29 Μάη οι αιτή­σεις των ενδια­φε­ρο­μέ­νων Την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας θερι­νών τμη­μά­των προ­ε­τοι­μα­σί­ας για τις τάξεις Β’ και…

Επικαιρότητα
Δημοτική Αρχή Πάτρας: Διεκδικεί έκτακτη χρηματοδότηση για τους συμβασιούχους — Αύριο 26 Ιούλη η κινητοποίηση στην Αθήνα

Η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας «καλεί τα μέλη του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Πατρέ­ων, τις Επιτροπές…