Περιήγηση: Δήμος Πατρέων

Επικαιρότητα
Πάτρα: Τοποθετήθηκαν κάγκελα σε τμήμα της παραλιακής ζώνης για να αποφευχθεί συνωστισμός πληθυσμού (ΦΩΤΟ)

Κάγκε­λα ώστε να στα­μα­τή­σει ο συνω­στι­σμός που παρα­τη­ρή­θη­κε το τελευ­ταίο διά­στη­μα και να απο­φευ­χθεί ο κίν­δυ­νος δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού τοποθέτησαν…

Προτεινόμενο
Κ. Πελετίδης: Συνεχίζουμε να παίρνουμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κοροναϊού

«Ο Δήμος Πατρέ­ων, από τις 27 Φεβρουα­ρί­ου, στα πλαί­σια προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, πήρε και συνε­χί­ζει να παίρ­νει σει­ρά μέτρων…

Επικαιρότητα
Δήμος Πατρέων: Άμισθη σύμβουλος του Κ. Πελετίδη σε θέματα Πολιτισμού αναλαμβάνει η Σεμίνα Διγενή

Σύμ­βου­λος του δήμαρ­χου Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη, σε θέμα­τα Πολι­τι­σμού ανα­λαμ­βά­νει η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Σεμί­να Διγε­νή. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του δήμου, σε…

Επικαιρότητα
Σεισμός Αλβανία: Πάτρα: Ο δήμος συγκεντρώνει βοήθεια για τους σεισμόπληκτους

Σει­σμός Αλβα­νία: Τη συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης για τους σει­σμό­πλη­κτους της Αλβα­νί­ας ξεκί­νη­σε ο δήμος Πατρέ­ων και όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, «σε…