Περιήγηση: Δήμος Χαϊδαρίου

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Μ. Σελέκος: Να σταλεί ηχηρό μήνυμα στην αντιλαϊκή πολιτική που βάζει φραγμό στις προσδοκίες μας

Στο 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Χαϊ­δα­ρί­ου ψήφι­σε ο Μιχά­λης Σελέ­κος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Σε δήλω­σή του επι­σή­μα­νε: «Οι…

Επικαιρότητα
Χαϊδάρι: Την Κυριακή θα εκλεγεί δήμαρχος που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των δημοτών, ο Μ. Σελέκος

Σήμε­ρα Πέμ­πτη 30 Μάη το βρά­δυ, ο πεζό­δρο­μος της οδού Καραϊ­σκά­κη, όπου βρί­σκε­ται το εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» γέμισε…

Επικαιρότητα
ΧΑΪΔΑΡΙ — Μ. Σελέκος: Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στη μάχη του β’ γύρου

Με αισιο­δο­ξία και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ρίχνο­νται στη μάχη του δεύ­τε­ρου γύρου στο δήμο, οι Χαϊ­δα­ριώ­τες που ενη­με­ρώ­θη­καν για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των…