Περιήγηση: Δήμος Χαϊδαρίου

Επικαιρότητα
Χαϊδάρι: Την Κυριακή θα εκλεγεί δήμαρχος που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των δημοτών, ο Μ. Σελέκος

Σήμε­ρα Πέμ­πτη 30 Μάη το βρά­δυ, ο πεζό­δρο­μος της οδού Καραϊ­σκά­κη, όπου βρί­σκε­ται το εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» γέμισε…

Επικαιρότητα
ΧΑΪΔΑΡΙ — Μ. Σελέκος: Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στη μάχη του β’ γύρου

Με αισιο­δο­ξία και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ρίχνο­νται στη μάχη του δεύ­τε­ρου γύρου στο δήμο, οι Χαϊ­δα­ριώ­τες που ενη­με­ρώ­θη­καν για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των…

Παιδεία
Δωρεάν μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία του Χαϊδαρίου με πρωτοβουλία του Δήμου

Σε μία ιδιαί­τε­ρα και­νο­τό­μο δρά­ση έχει προ­χω­ρή­σει το τελευ­ταίο διά­στη­μα ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου και η Σχο­λι­κή Επι­τρο­πή Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Σε…