Περιήγηση: Δήμος Χαϊδαρίου

Παιδεία
Δωρεάν μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία του Χαϊδαρίου με πρωτοβουλία του Δήμου

Σε μία ιδιαί­τε­ρα και­νο­τό­μο δρά­ση έχει προ­χω­ρή­σει το τελευ­ταίο διά­στη­μα ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου και η Σχο­λι­κή Επι­τρο­πή Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Σε…

Ατέχνως
Το Χαϊδάρι ομορφαίνει

Σε δεκά­δες σημεία του Χαϊ­δα­ρί­ου, όπου μου­τζού­ρες και υβρι­στι­κά συν­θή­μα­τα κυριαρ­χού­σαν στους τοί­χους δημο­τι­κών κτη­ρί­ων, αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, σχο­λεί­ων και πλατειών,…

Κοινωνία
Μ. Σελέκος: Όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς τροφεία, με μόνιμο προσωπικό (Συνέντευξη)

Στην ΕΡΤopen και στην εκπο­μπή Ατέ­χνως μίλη­σε ο δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου Μιχά­λης Σελέ­κος για τους παι­δι­κούς σταθ­μούς. Ο κ. Σελέ­κος επισήμανε…