Περιήγηση: Δίκη Άχεντ Ταμίμι

Επικαιρότητα
ΚΝΕ: Ανακοίνωση-καταγγελία για την καταδίκη της Αχέντ Ταμίμι από ισραηλινό στρατοδικείο

Σε ποι­νή φυλά­κι­σης  οκτώ μηνών και πρό­στι­μο 1.500 δολα­ρί­ων έκα­στη κατα­δί­κα­σε χθες το ισραη­λι­νό στρα­το­δι­κείο στο Οφερ της Δυτι­κής Οχθης τη…