Περιήγηση: Δίκη δολοφόνων Άλκη Καμπανού

Επικαιρότητα
Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Να ζητήσουν συγγνώμη μπροστά στο μνήμα του» — Ένταση στη δίκη

Με κατα­θέ­σεις μαρ­τύ­ρων συνε­χί­ζε­ται η δίκη των 12 κατη­γο­ρου­μέ­νων για τη δολο­φο­νία, με οπα­δι­κά κίνη­τρα, του 19χρονου Άλκη Καμπα­νού. Συνολικά…