Περιήγηση: δίκη

Κοινωνία
Νέα διακοπή της δίκης για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα — Άλυτο… το θέμα της αίθουσας

Σε νέα δια­κο­πή, εξαι­τί­ας της ακα­τάλ­λη­λης αίθου­σας του δικα­στη­ρί­ου, οδη­γή­θη­κε η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης της τρα­γω­δί­ας στη Μάν­δρα κατά τις…

Επικαιρότητα
Σήμερα δικάζεται ο Κ. Πελετίδης επειδή μετέτρεψε σκουπιδότοπο σε Πάρκο για τον λαό

Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 1 Απρί­λη θα καθί­σουν στο σκα­μνί του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Πατρών ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης και ο αντιδήμαρχος…

Κοινωνία
Οκτώ χρόνια κάθειρξη σε καθαρίστρια — μητέρα 13 παιδιών για πλαστογράφηση ημερομηνίας στο απολυτήριο δημοτικού

Το φως της δημο­σιό­τη­τας είδε σήμε­ρα η περί­πτω­ση μίας καθα­ρί­στριας στο νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων, η οποία είχε κατα­δι­κα­σθεί ερή­μην σε κάθειρξη…

Κοινωνία
Οι χρυσαυγίτες Ηλιόπουλος, Γερμενής απαλλάχτηκαν από δικαστήριο για πράξεις που παραδέχτηκαν!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Έχει απο­δει­χτεί χωρίς καμία αμφι­βο­λία ότι μια πολυ­με­λής ομά­δα ατό­μων με δια­κρι­τι­κά της Χρυ­σής Αυγής, στην οποία είχαν πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο…

Επικαιρότητα
Επαναλαμβάνεται η εις βάρος του ΚΚ Πολωνίας με την κατηγορία της «προπαγάνδας της κομμουνιστικής ιδεολογίας»

Tη Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμ­βρί­ου επα­να­λαμ­βά­νε­ται η δίκη σε βάρος του ΚΚ Πολω­νί­ας και των στε­λε­χών του που διαρ­κεί πάνω από…

Ιστορία
Η δίκη των κομμουνιστών γιατρών για …σκόπιμη μετάδοση στους εργάτες αφροδίσιων νοσημάτων!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 2/6/1933 οι κομ­μου­νι­στές για­τροί Ευθυ­μί­ου, Πατσού­ρας, Σιδε­ρί­δης, Αντω­νιά­δης, Τζα­μα­λού­κας, Καμα­ριώ­της και Ζεκά­κος δικά­ζο­νται με το…