Περιήγηση: Δίκτυο bloggers La Red [email protected] Griega (Eλληνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης)

Κοινωνία
Το “Ατέχνως” «βαρύ όπλο» του ιντερνετικού στόλου αλληλεγγύης στην Κούβα – 3 χρόνια La Red [email protected] Griega

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Το Δίκτυο bloggers  La Red [email protected] Griega  (Eλλη­νι­κό Δίκτυο Αλλη­λεγ­γύ­ης) είναι μια άτυ­πη ένω­ση blogs, sites, σελί­δων στο facebook, που…