Περιήγηση: Δίωξη ποιητή

Ποίηση
Τριετής φυλάκιση σε Αιγύπτιο ποιητή για σατιρικό ποίημα

Αιγυ­πτια­κό στρα­το­δι­κείο επέ­βα­λε την Τρί­τη ποι­νή τριε­τούς φυλά­κι­σης σε έναν ποι­η­τή που κρί­θη­κε ένο­χος της κατη­γο­ρί­ας για δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων και δυσφή­μι­ση των ενόπλων…