Περιήγηση: Δακτύλιος

Κοινωνία
Ξεκινά από Δευτέρα ο Δακτύλιος — Τι αλλάζει — Ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα ‑Ποιοι εξαιρούνται

«Ψαλί­δι» πέφτει στις άδειες δακτυ­λί­ου, αφού σύμ­φω­να με την ΚΥΑ προ­βλέ­πε­ται περι­κο­πή των εξαι­ρέ­σε­ων συνο­λι­κά κατά 50% και πρώ­τα απ’…