Περιήγηση: Δαμιανός Ζαρίφης

Εκδηλώσεις
Έκθεση αφιερωμένη στον σκηνογράφο — ενδυματολόγο Δαμιανό Ζαρίφη

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τα εγκαί­νια της έκθε­σης με έργα του σκη­νο­γρά­φου και ενδυ­μα­το­λό­γου Δαμια­νού Ζαρί­φη, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 10 χρό­νων από το θάνα­τό του.…