Περιήγηση: Δανάη Στρατηγοπούλου

Ποίηση
Pablo Neruda: Estravagario

Επι­μέ­λεια: ofisofi // Για ν’ ανε­βείς στον ουρα­νό χρειά­ζο­νται δυο φτε­ρά. ένα βιο­λί και κάτι πράγ­μα­τα που δε μετριού­νται, που…