Περιήγηση: Δανία Φινλανδία

Αθλητικά
Η UEFA ανάγκασε τους  ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν τον αγώνα (Δανίας — Φινλανδία) παρά την κατάρρευση του Έρικσεν!!!

Στην απο­κά­λυ­ψη ότι η UEFA εξα­νά­γκα­σε τους παί­κτες της Δανί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας να συνε­χί­σουν τον μετα­ξύ τους αγώ­να για…