Περιήγηση: Δανειστές

Πολιτισμός
Υποθηκεύουν ακόμη και τα ιστορικά μνημεία του τόπου – Παραχωρούν στους δανειστές περισσότερα από 10.000 μνημεία

Πάνω από 10 χιλιάδες μνημεία μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. «Ακόμη και το ίδιο το Μουσείο…