Περιήγηση: Δαπάνες για την Υγεία

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση-Υπουργείο Υγείας: Νέα «βαφτίσια» ΜΕΘ Covid αντί για άνοιγμα νέων κλινών και επίταξη του ιδιωτικού τομέα

Με τα δημό­σια νοσο­κο­μεία της Αττι­κής να φρα­κά­ρουν από τη νέα έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας, με τις αυξη­μέ­νες νέες εισα­γω­γές και…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση στις 27 Δεκέμβρη με θέμα «Αθεράπευτος ιός είναι ο καπιταλισμός, μύθοι και αλήθειες για την πανδημία»

Η ΤΟ Υγεί­ας — Πρό­νοιας Αττι­κής της ΚΝΕ, παίρ­νο­ντας αφορ­μή από τις δύσκο­λες κατα­στά­σεις που βιώ­νει σήμε­ρα η εργα­ζό­με­νη νεολαία…