Περιήγηση: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Επικαιρότητα
Φοιτητικές Εκλογές: «Και α και ου… τσακίστηκε στις εκλογές η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» — Μεγάλη πτώση για την κυβερνητική παράταξη

Μεγά­λες απώ­λειες κατα­γρά­φει στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές η προ­σκεί­με­νη στην κυβέρ­νη­ση φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καθώς, μέχρι στιγ­μής, σε 221 από…

Επικαιρότητα
ΕΛΜΕΠΑ Χανίων: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταψήφισε ψήφισμα στήριξης μαθήτριας που παρενοχλήθηκε από ΝΑΤΟικούς

Τη στά­ση της φοι­τη­τι­κής παρά­τα­ξης της ΝΔ, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης 14χρονης μαθή­τριας που παρε­νο­χλή­θη­κε από Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς στρα­τιώ­τες, καταγγέλλουν…

Κοινωνία
«Ο πόλεμος δεν αφορά τη φοιτητική κοινότητα» λέει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αρνείται να στηρίξει αντιπολεμικό ψήφισμα

Την κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών ΠΑΜΑΚ καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοί­νω­σή τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», καθώς…