Περιήγηση: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Επικαιρότητα
Δημ. Κουτσούμπας: Η κοινή λογική των αναγκών της νεολαίας θα κάνει ανενεργό το απαράδεκτο νομοσχέδιο +|VIDEO

Εμείς είμα­στε με τους φοι­τη­τές, τους μαθη­τές και τους εκπαι­δευ­τι­κούς που και σήμε­ρα παλεύ­ουν ενά­ντια στο απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο, είμα­στε η…

Επικαιρότητα
ΕΡΤ: Απογείωσε την φιλοκυβερνητική προπαγάνδα, παρουσιάζοντας στελέχη της ΔΑΠ ως… «απλούς φοιτητές»

Το δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ, στις 28/1/2020, τους παρου­σί­α­σε ως «απλούς φοι­τη­τές» που καταγ­γέ­λουν την «ανο­μία» στις πανε­πι­στη­μια­κές σχο­λέ­ςε και…

Κοινωνία
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πολυτεχνείο Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα στήριξης στη Σοφία Μπεκατώρου

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΝΔ στο Πολυ­τε­χνείο Κρή­της, κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης στην Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου και στις φοι­τή­τριες που δέχο­νται πολύ­μορ­φη βία, το οποίο…