Περιήγηση: Δασική Υπηρεσία

Κοινωνία
ΚΚΕ: Κόντρα σε αντίξοες συνθήκες, οι πυροσβέστες έδωσαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

“Από τις πρό­σφα­τες δασι­κές πυρ­κα­γιές που εκδη­λώ­θη­καν σε όλη την Ελλά­δα έγι­ναν στά­χτη συνο­λι­κά πάνω από 150.000 στρέμ­μα­τα δασών, δασικών…