Περιήγηση: ΔΑΣ

Επικαιρότητα
Η “ανεξάρτητη“δικαιοσύνη καταργεί και διορίζει συνδικαλιστικές ηγεσίες

Μια πολύ περί­ερ­γη κι ύπο­πτη από­φα­ση της “ανε­ξάρ­τη­της δικαιο­σύ­νης”, για λογα­ρια­σμό των τρα­πε­ζι­τών και της κυβέρ­νη­σης, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η…