Περιήγηση: ΔΕΘ 2019

Πολιτική
ΔΕΘ 2019-Συνέντευξη Κυρ. Μητσοτάκη: «Σαρωτικές αλλαγές» και δεσμεύσεις για το κεφάλαιο, κι ο λογαριασμός στο λαό

Τις υπο­σχέ­σεις και «δεσμεύ­σεις» του προς το κεφά­λαιο επα­νέ­λα­βε και στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου, στο πλαί­σιο της ΔΕΘ, ο πρω­θυ­πουρ­γός το…

Πολιτική
ΔΕΘ 2019 — Ομιλία Κυρ. Μητσοτάκη: Έταξε «ανάπτυξη για όλους» τους επιχειρηματικούς ομίλους, στα συντρίμμια των λαϊκών δικαιωμάτων

Το κάλ­πι­κο για το λαό «αφή­γη­μα» της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης «για όλους» παρου­σί­α­σε εκ νέου ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στην ομιλία…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ «για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με δικαιώματα» (ΦΩΤΟ)

Σε μαζι­κό, ενω­τι­κό, “ταξι­κό” αγώ­να «για σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωή με δικαιώ­μα­τα» κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους το ΠΑΜΕ, στη…