Περιήγηση: ΔΕΘ 2020

Επικαιρότητα
ΔΕΘ: Μαζική η διαδήλωση ΠΑΜΕ-εργατικών συνδικάτων έστειλε ηχηρό μήνυμα (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

«Πλη­ρώ­σα­με πολ­λά — Δεν θα πλη­ρώ­σου­με ξανά» ήταν το μήνυ­μα εργα­ζο­μέ­νων, ανέρ­γων, αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, αγρο­τών, γυναι­κών και νέων στη μεγά­λη δια­δή­λω­ση που έγι­νε στην πλατεία…

Ανακοινώσεις
ΔΕΘ: Αγωνιστικό ραντεβού το Σάββατο 12/9 στην πλατεία ΧΑΝΘ — Θα παραβρεθεί ο Δ. Κουτσούμπας

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης κυβέρ­νη­σης — κεφα­λαί­ου, όπως και στην προ­σπά­θεια αμπα­λα­ρί­σμα­τός της μέσα σε…