Περιήγηση: ΔΕΘ

Επικαιρότητα
ΣΕΑ | Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις: Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους.

Οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα είπε ο Πρω­θυ­πουρ­γός στην ομι­λία του στην ΔΕΘ, για τα ζητή­μα­τα που αφορούν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Συμπόρευση με το ΚΚΕ σε κάθε μάχη, παντού, όπου χτυπά η καρδιά του αγωνιστή και περήφανου λαού μας (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με μια μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση στο συνε­δρια­κό κέντρο «Ν. Γερ­μα­νός» στη ΔΕΘ, υπο­δέ­χτη­καν μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΓΤ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και τις παρεμβάσεις των κομμάτων

Παρά την προ­σπά­θεια να εμφα­νι­στούν με αγε­φύ­ρω­τες δια­φο­ρές και να ενι­σχύ­σουν τα γνω­στά ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα κι εκλο­γι­κά δίπο­λα, η ουσία…