Περιήγηση: Δεινόσαυροι

Επιστήμη
Εντυπωσιακό εύρημα στην Κίνα: Τέλεια διατηρημένο έμβρυο δεινοσαύρου 66 εκατομμυρίων ετών!

Ένα άψο­γα δια­τη­ρη­μέ­νο έμβρυο δει­νο­σαύ­ρου μέσα σε ένα απο­λι­θω­μέ­νο αυγό ανα­κά­λυ­ψαν Βρε­τα­νοί και Κινέ­ζοι επι­στή­μο­νες στη νότια Κίνα. Το έμβρυο,…

Πολιτισμός
Βρέθηκαν δεκάδες πατημασιές δεινοσαύρων, ηλικίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ετών

Δεκά­δες πολύ καλά δια­τη­ρη­μέ­νες πατη­μα­σιές δει­νο­σαύ­ρων, ηλι­κί­ας του­λά­χι­στον 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών, ήλθαν στο φως στο ανα­το­λι­κό Σάσεξ της Βρε­τα­νί­ας. Οι…