Περιήγηση: Δεκέμβριος

Επικαιρότητα
“Ποδαρικό” με μείον και τσουχτερό κρύο έκανε ο Δεκέμβριος στη Βόρεια Ελλάδα

“Ποδα­ρι­κό” με τσου­χτε­ρό κρύο έκα­νε ο Δεκέμ­βριος στη Βόρεια Ελλά­δα, αφού νωρίς το πρωί κατα­γρά­φη­καν αρνη­τι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες σε αρκε­τές περιοχές.…