Περιήγηση: Δεκαπενταύγουστος

Επικαιρότητα
Παναγία Σουμελά: Λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Την επι­βε­βαί­ω­ση ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η θεία λει­τουρ­γία για την εορ­τή της Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου στην ιστο­ρι­κή Μονή της Παναγίας…