Περιήγηση: Δεν είναι αθώοι

Ανακοινώσεις
Συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ: Η πρόταση της εισαγγελέα προσβάλλει βάναυσα την αλήθεια και περιφρονεί το αίσθημα δικαίου του λαού μας

Σε δήλω­σή τους για την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα Αδ. Οικο­νό­μου, για χορή­γη­ση ανα­στο­λής για όλους τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες χρυ­σαυ­γί­τες, πλην Ρουπακιά,…

Επικαιρότητα
Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης εκθείαζε τον συνήγορο του ναζιστή Λαγού, Κ. Πλεύρη…

Τον αμε­τα­νό­η­το φασί­στα, υμνη­τή της Χού­ντας Κων­στα­ντί­νο Πλεύ­ρη είχε συνή­γο­ρο υπε­ρά­σπι­σης, σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο, ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης…