Περιήγηση: Δευτέρα 23 Απριλίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 23 Απριλίου

ΜΟΥΣΚΗ Ο Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής μελο­ποιεί Καβά­φη  Το νέο μου­σι­κό έργο με συμ­φω­νι­κά και μελο­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τα του Κ.Καβάφη παρου­σιά­ζει ο Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής με την Ορχήστρα…