Περιήγηση: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ O Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης παρου­σιά­ζει κάθε Δευ­τέ­ρα στη μου­σι­κή σκη­νή «Σφίγ­γα» (Ακα­δη­μί­ας & Ζωο­δό­χου Πηγής — Πεζό­δρο­μος Κιά­φας 13), στις 9 μ.μ., με τη «Σπεί­ρα…