Περιήγηση: Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Επικαιρότητα
Πάπας Φραγκίσκος: Συνέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία με την εξόντωση των Εβραίων στον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πάπας Φρα­γκί­σκος συνέ­κρι­νε σήμε­ρα τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία με την εξό­ντω­ση περί­που δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων — κυρί­ως εβραίων -…