Περιήγηση: Δημήτρης Αστερίου

Εικαστικές Τέχνες
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς // Ιστο­ρι­κός τέχνης ‚επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων, λογο­τέ­χνης. Από τις 15 έως τις 30 Μάϊ­ου 2021 φιλο­ξε­νεί­τε το…