Περιήγηση: Δημήτρης Βαλαής

Απόψεις
Διαπιστώσεις

Γρά­φει ο Δημή­τρης Βαλα­ής // Δάσκα­λος — Νάου­σα Όταν, από τη γέν­νη­σή σου, σε μαθαί­νουν να φοβά­σαι και να προσκυνάς…