Περιήγηση: Δημήτρης Ινδαρές

Ανακοινώσεις
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Καταγγέλλει την επίθεση στον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ

Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) καταγ­γέλ­λει την έντα­ση της αστυ­νο­μι­κής βίας και την επί­θε­ση στον σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Ινδα­ρέ. Η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του…

Κοινωνία
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την αστυνομική βία στη χθεσινή επιχείρηση στο Κουκάκι

Συνε­χί­ζο­νται οι καταγ­γε­λί­ες για την αστυ­νο­μι­κή βία, από τη χθε­σι­νή επι­χεί­ρη­ση στο Κου­κά­κι, ενώ έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας στοιχεία…