Περιήγηση: Δημήτρης Καιρίδης

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης: Το ΚΚΕ έχει καταδικάσει το απαράδεκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο — Για τις αθλιότητες του βουλευτή Καιρίδη

Γνω­ρί­ζουν και οι πέτρες στην Ελλά­δα ότι το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή έχει κατα­δι­κά­σει και έχει απο­κα­λύ­ψει το ανυπόστατο…

Επικαιρότητα
Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τη Λιβύη: Μια λαθροχειρία που δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια

Είναι πολύ γνω­στό ότι το ΚΚΕ έχει καταγ­γεί­λει κι απο­κα­λύ­ψει τεκ­μη­ριω­μέ­να από την πρώ­τη στιγ­μή το απα­ρά­δε­κτο κι ανυ­πό­στα­το «Τουρ­κο­λι­βυ­κό…

Επικαιρότητα
Αθλιότητες Καιρίδη

«Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ ψήφι­σαν ΚΑΤΑ της έκθε­σης του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που κατα­δι­κά­ζει το τουρ­κο-λιβυ­κό μνη­μό­νιο». Αυτά ανέ­φε­ρε σε ανάρ­τη­ση του…